Dịch vụ của HRI Việt Nam

Cột HRI

Tất cả

Hiện tại không có nội dung nào được đăng.
Vui lòng chờ một chút cho đến khi cập nhật.

Tin tức

Tất cả

Hiện tại không có nội dung nào được đăng.
Vui lòng chờ một chút cho đến khi cập nhật.

  • HR Institute Vietnam facebook
  • HR Institute Japan
  • HR Institute China
  • HR Institute Korea

Công ty TNHH HRI Việt Nam

© HRI Vietnam

< Trụ sở Đà Nẵng >
Địa chỉ: Block G, tầng 9, Công viên phần mềm Đà Nẵng,
số 2 đường Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng.( Bản đồ )
Điện thoại: 0236 3849 439 Fax: 0236 3849 429
< Văn phòng TP. Hồ Chí Minh >
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Phương,
31C đường Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.( Bản đồ )
Điện thoại: 08 3822 6880