ABOUT US

Giới thiệu

Sơ lược về công ty

HRI Vietnam chúng tôi mong muốn đem đến những kiến thức thiết thực để áp dụng nhằm nâng cao ngành sản xuất và ngành đào tạo dịch vụ
Bí quyết Nhật Bản X tiềm năng Việt Nam

Sứ mệnh - tầm nhìn

Phát huy tính tự chủ.
Tạo ra các trường hợp đầu tiên trên thế giới

Giới thiệu thành viên

Tập hợp các chuyên gia có hiểu biết về cả Nhật Bản và Việt Nam để tạo ra các thành quả tốt đẹp nhất.

Hoạt động xã hội

Như là 1 phần của việc phát huy tính tự chủ, chúng tôi chủ trương bản thân “Đồng hành cùng xã hội” và luôn nỗ lực cho “hoạt động xã hội” để đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội.