CASE STUDY

Tình huống điển hình

Tình huống về hỗ trợ bán hàng của công ty sản xuất xe 2 bánh A

Áp dụng quản lý KPI, số hóa (quy đổi toàn bộ dữ liệu sang dạng số) toàn diện cho các cửa hàng, chia sẻ các ví dụ thành công - thất bại của các cửa hàng khác.

Tình huống về hỗ trợ sản xuất của công ty chế tạo B

Số hóa thành quả hoạt động “5S – An toàn”, tham quan định kỳ giữa các nhà máy với nhau, trao đổi thông tin, triển khai các buổi họp định kỳ, chào hỏi, tập thể dục và họp đầu giờ buổi sáng.