CASE STUDY

Tình huống điển hình

Tình huống về hỗ trợ bán hàng của công ty sản xuất xe 2 bánh A

Áp dụng quản lý KPI, số hóa (quy đổi toàn bộ dữ liệu sang dạng số) toàn diện cho các cửa hàng, chia sẻ các ví dụ thành công - thất bại của các cửa hàng khác.

Tình huống về hỗ trợ sản xuất của công ty chế tạo B

Số hóa thành quả hoạt động “5S – An toàn”, tham quan định kỳ giữa các nhà máy với nhau, trao đổi thông tin, triển khai các buổi họp định kỳ, chào hỏi, tập thể dục và họp đầu giờ buổi sáng.

Công ty TNHH HRI Việt Nam

© HRI Vietnam

< Trụ sở Đà Nẵng >
Địa chỉ: Tầng 9, Công viên phần mềm Đà Nẵng,
số 2 đường Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng ( Bản đồ )
Điện thoại: 023 6384 9439 Fax: 023 6384 9429
< Văn phòng TP. Hồ Chí Minh >
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Phương,
31C đường Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.( Bản đồ )
Điện thoại: 028 3822 6880 Fax: 028 3822 6880