HRI COLUMN

2017/07/27Quan điểm của chuyên gia

Người lao động Việt và mức độ thích ứng trong doanh nghiệp Nhật (part 02)

Như đã nói ở phần trước, một số nhân viên người Việt không tìm được tiếng nói chung khi làm việc với người Nhật. Có nhiều nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến vấn đề này. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến vài yếu tố khác nhau phồ biến và các gợi ý giải quyết  mà chúng tôi đã thu thập được thông qua việc phỏng vấn nhanh với các đối tượng đang làm việc trong công ty Nhật.
   (* Người lao động Việt và mức độ thích ứng trong doanh nghiệp Nhật (part 01) )

 

Các yếu tố khác nhau phổ biến bao gồm:

  • Quan niệm sống của chúng tôi và người Nhật khác nhau, ngoài công việc chúng tôi còn có gia đình và cuộc sống riêng
  • Tiếng Nhật trong công việc hoàn toàn khác với tiếng Nhật mà chúng tôi được học
  • Cách nhìn nhận và giải quyết công việc của người Nhật và người Việt khác nhau.Người Việt hướng đến sự nhanh chóng và linh hoạt, người Nhật hướng đến tính lâu dài, qui trình và không lập lại vấn đề.
  • Hai nền văn hóa khác nhau.

 

Khảo sát trên 10 người từ công ty Nhật thuộc lĩnh vực dịch vụ, thương mại và đang làm việc trực tiếp với người Nhật

Khảo sát trên 10 người từ công ty Nhật thuộc lĩnh vực dịch vụ, thương mại và đang làm việc trực tiếp với người Nhật

 

Dưới đây là một vài gợi ý giải quyết được ghi nhận lại:

Quan niệm sống
Người Nhật Công việc là cuộc sống, luôn hi sinh thời gian cá nhân cho công việc. Người Nhật được biết đến với tính cách nghiện công việc vì thế thỉnh thoảng người Nhật nghĩ rằng yêu cầu người Việt đi làm OT hoặc phải xử lý công việc bất kể thời gian là chuyện đương nhiên.
Người Việt Công việc là một phần cuộc sống. Ngoài công việc còn có cuộc sống cá nhân, vì thế người Việt cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian qui định.
Cách giải quyết Tôn trọng- lắng nghe- và hiểu cho nhau là yếu tố hàng đầu cho mọi mối quan hệ, bao gồm cả quan hệ công việc.
Nhân viên không bỏ công việc, họ rời bỏ sếp. Chừng nào sếp chưa hiểu được những ưu tiên cuộc sống của nhân viên, và nhân viên chưa thông cảm được cho những suy nghĩ của sếp thì mối quan hệ khó mà tiến xa hơn mức độ”hoàn thành công việc”.

 

Bất đồng ngôn ngữ
Người Nhật Nhân viên trình bày dài dòng và không đúng trọng tâm.
Người Việt Tiếng Nhật trong công việc không thể học ở trường hoặc từ người đi trước.
Cách giải quyết Cách giải quyết đơn giản nhất là cả 2 hãy thống nhất flow khi trình bày vấn đề.
Đặt ra những qui tắc presentation, qui tắc logical thinking…..  Như vậy thì cho dù không giỏi tiếng Nhật ngay thì nhân viên vẫn có thể thảo luận/ báo cáo đúng thông tin và sếp cần.
Điều này cần ghi lại trong sổ tay làm việc của công ty để share lại cho người sau.

 

Cách nhìn nhận và xử lý công việc
Người Nhật Người Nhật hướng đến tính lâu dài, qui trình và không lập lại vấn đề.
Người Việt Người Việt hướng đến sự nhanh chóng và linh hoạt,
Cách giải quyết Qui định rõ hạng mục ưu tiên trong xử lý công việc: ưu tiên- gấp, ưu tiên- không gấp….
Nhân viên cần nắm rõ những giá trị mà công ty đưa đến cho khách hàng, vì nhiều sếp chỉ giao yêu cầu mà không giải thích rõ, khiến nhiều nhân viên bối rối. Đề ra định hướng trước khi giao việc sẽ là cách tốt để nhân viên hiểu rõ những việc mình cần làm hơn

 

Khác biệt văn hóa
Cách giải quyết Một người Việt nam sẽ không bao giờ có thể là một người Nhật. Đây là điều hiển nhiên. Một số người sếp khó tính yêu cầu nhân viên không thể hiện thái độ rõ rang trên mặt, phải đứng như người Nhật, phải ngồi như người Nhât.. vì như thế mới được coi là chuyên nghiệp…. điều này đôi khi cũng gây một vài khó khăn dù không nhiều cho các nhân viên Việt Nam.
Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt văn hóa luôn là điểm mạnh của môi trường làm việc global, và cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên.

 

(Writer ; Võ Thị Như Ý)