CONTACT

Liên hệ

Vui lòng xác nhận Điều khoản sử dụng thông tin cá nhân trước khi nhập thông tin.

Họ tên*

Ví dụ : Lê Ngọc/ Bảo

Tên công ty *

Ví dụ : HRI Việt Nam

Bộ phận trực thuộc *

Ví dụ : Nhân viên phòng Maketing

Số điện thoại *

Ví dụ : 0236 3849 439

Email *

Ví dụ : sample@example.com


Nhập lại
(Để tránh thông tin đã nhập có sai sót, vui lòng nhập lại một lần nữa để xác nhận)

Bạn biết đến website này thông qua *


Nội dung liên hệ *

Điều khoản sử dụng thông tin cá nhân

Tôi đã hiểu các nội dung quy định dưới đây và đồng ý cho Công ty cổ phần HRI sử dụng thông tin cá nhân của mình.

1.Tên doanh nghiệp sử dụng thông tin và người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin

Công ty cổ phần HRI Việt Nam

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 4F Holistay Building, 2/3A Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3822 6880
Fax : 028 3822 6880

Đại diện : Ms. Nguyễn Lê Thanh Vân

2. Mục đích sử dụng

Trong quá trình liên hệ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp với những mục đích sau đây:

 1. Trả lời thắc mắc của khách hàng
 2. Đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trao đổi với khách hàng
 3. Thông báo liên quan đến các nội dung trao đổi với khách hàng

Tuy nhiên, đối với bất cứ trường hợp nào dưới đây, công ty cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng dù không có sự đồng ý của đương sự.

 1. Trường hợp mang tính pháp lý.
 2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc thân thể, tính mạng con người dù khó được đương sự đồng ý.
 3. Trường hợp cần thiết nhằm nâng cao vệ sinh công cộng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em dù khó được đương sự đồng ý.
 4. Trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu hợp tác từ các cơ quan quản lý nhà nước thuộc trung ương hoặc địa phương, hoặc các tổ chức nhận được ủy quyền từ các cơ quan đó mà việc xin phép sử dụng thông tin cá nhân từ đương sự có khả năng gây ảnh hưởng đến việc thi hành công vụ của các cơ quan/ tổ chức đó.

3. Ủy thác thông tin cá nhân

Sẽ có trường hợp chúng tôi ủy thác để thực hiện các mục đích sử dụng nêu trên.

4. Yêu cầu công bố thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp, công ty có quyền thông báo về mục đích sử dụng, công bố, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ, ngưng sử dụng nội dung (trừ những trường hợp được pháp luật quy định). Vui lòng liên hệ địa chỉ được ghi tại mục:“1. Tên doanh nghiệp sử dụng thông tin và người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin” trong văn bản thỏa thuận này về việc thi hành các quyền lợi trên. Ngoài ra, địa chỉ đó cũng là nơi tiếp nhận các khiếu nại và tư vấn liên quan đến vấn đề thông tin cá nhân.

5. Kết quả phát sinh đối với quý khách hàng trong trường hợp không tự nguyện cung cấp thông tin

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi tuyệt đối là sự tự nguyện, dựa trên đánh giá khách quan của quý khách hàng. Trường hợp quý vị không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình, công ty sẽ không thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ đã nêu trong mục: “2. Mục đích sử dụng” trên đây. Rất mong quý vị thông cảm.

6. Thu thập thông tin cá nhân dưới các hình thức không thể nhận biết dễ dàng.

Chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng thông tin cá nhân bằng các phương pháp mà khách hàng không thể dễ dàng nhận biết được.

 • HR Institute Vietnam facebook
 • HR Institute Japan
 • HR Institute China
 • HR Institute Korea