NEWS RELEASE

Tin tức

Hiện tại không có nội dung nào được đăng.
Vui lòng chờ một chút cho đến khi cập nhật.

Đi tới trang chủ

  • HR Institute Vietnam facebook
  • HR Institute Japan
  • HR Institute China
  • HR Institute Korea

© HRI Vietnam

< Trụ sở Đà Nẵng >
Địa chỉ: Tầng 9, Công viên phần mềm Đà Nẵng,
số 2 đường Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng ( Bản đồ )
Điện thoại: 023 6384 9439 Fax: 023 6384 9429
< Văn phòng TP. Hồ Chí Minh >
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Phương,
31C đường Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.( Bản đồ )
Điện thoại: 028 3822 6880 Fax: 028 3822 6880