SERVICE

Danh sách Dịch vụ

Chương trình Know-how Do-how

Muốn nâng cao năng lực của nhân viên

Việc nuôi dưỡng năng lực của nhân viên cũng giống như nuôi dưỡng một xí nghiệp.
Nhờ vào việc đem đến cơ hội đào tạo, chương trình hiển nhiên sẽ nâng cao các năng lực riêng của nhân viên như kỹ năng cải thiện chất lượng sản phẩm, kỹ năng bán hàng, bên cạnh đó còn giúp nhân viên cảm nhận được rằng “cố gắng làm việc ở công ty cũng chính là vì bản thân mình”, từ đó nâng cao tinh thần làm việc nhóm và động lực cho toàn thể tổ chức.

Ở trang Dành cho đại lý bán hàng – Dành cho nhà máy sản xuất, chúng tôi đã viết về việc cải thiện toàn thể tổ chức.
Ở trang này, xin được nói về việc đào tạo cụ thể mà công ty chúng tôi đã trực tiếp thực hành đối với nhân viên.


Skill 1

Hỗ trợ giao tiếp dành cho nhân viên bán hàng
Một trong những yếu tố quyết định hình ảnh thương hiệu của 1 sản phẩm có tốt hay không chính là cách chào hàng của nhân viên bán hàng khi đối thoại trực tiếp với khách tại cửa hàng
Xin được giới thiệu chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng “ứng tiếp khách hàng” vốn là chìa khóa có ảnh hưởng lớn đến doanh thu cửa hàng và tỷ lệ quay lại của khách hàng.

Skill 2

Hỗ trợ cải thiện dành cho nhân viên nhà máy
Nếu phát sinh lỗi ở dây chuyền sản xuất, phải phát hiện nhanh chóng.
Phải suy nghĩ cách để tránh bất hợp lý - lãng phí - không nhất quán. Chương trình sẽ đào tạo để nhân viên sản xuất ở nơi làm việc có được ý thức và kỹ năng như vậy.

Skill 3

Hỗ trợ kỹ năng cơ bản
Trang bị kỹ năng bắt buộc cho nhân viên ở bất kỳ công việc nào như giao tiếp mạch lạc ngoài công ty, tư duy, suy nghĩ hợp lý để xử lý tình hình, thuyết trình truyền tải điều đó một cách dễ hiểu.

Trường hợp cụ thể ở Việt Nam