SERVICE

Danh sách Dịch vụ

Dành cho ngành bán lẻ và công ty bán lẻ sở hữu thương hiệu cá nhân

Muốn tăng kết quả kinh doanh của đại lý phân phối

Có phương pháp giúp đại lý phân phối nâng cao kết quả hoạt động và tính chủ động của nhân viên.

“Đại lý phân phối” là một đối tác không thể thiếu khi bán một sản phẩm. Nhờ đại lý phân phối mà sức hấp dẫn của sản phẩm sẽ được đưa đến khách hàng 1 cách đầy đủ nhất, hoặc khiến cho khách hàng có muốn đến cửa hàng nữa hay không, cứ như vậy mà mang đến doanh thu - lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, số lượng nhà phân phối càng tăng thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề nan giải như sau.

Nhà bán lẻ sở hữu thương hiệu cá nhân

Nhà bán lẻ sở hữu thương hiệu cá nhân

Vấn đề 1
Không biết nội dung báo cáo của nhân viên phụ trách của công ty có nắm đúng tình hình thực tế hay không.

Nhà phân phối (Đại lý) & Cửa hàng

Nhà phân phối (Đại lý) Cửa hàng

Vấn đề 2
Chủ đại lý bất an không nắm được tình hình của các cửa hàng.

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng & Khách hàng

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng Khách hàng

Vấn đề 3
Nhân viên của các nhà phân phối không hiểu rõ việc PR cho sản phẩm của công ty.

Cùng lần lượt giải quyết các vấn đề trên.

Step 1

Điều tra hiện trường bán hàng
Chuyên gia tư vấn của công ty chúng tôi sẽ xác định vấn đề tại cửa hàng. Để nắm được vấn đề tại hiện trường, Chuyên gia tư vấn sẽ sử dụng “Bảng kiểm tra cửa hàng” được xây dựng đặc biệt dựa trên kinh nghiệm của bản thân.

Dựa vào kết quả 1 ngày khảo sát - điều tra thị trường, chúng tôi số liệu hóa cấp độ quản lý của cửa hàng theo thang điểm 100. Sau đó hệ thống hóa vấn đề của từng cửa hàng vốn đã được làm rõ nhờ số liệu hóa, rồi tóm tắt trong báo cáo.

Chi tiết tại đây

Step 2

Đề xuất giải pháp
Dựa theo kết quả điều tra hiện trường chi tiết, Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận trực tiếp với chủ nhà phân phối, nhân viên bán hàng. Từ đó xác định giải pháp, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể đối với vấn đề.

Chi tiết tại đây

Step 3

Đào tạo nâng cao năng lực bán hàng
Khi lặp đi lặp lại các bước 1~2 ở nhiều nhà phân phối, chúng tôi nhận ra vấn đề quan trọng thường xảy ra ở các cửa hàng. Tiếp nhận các vấn đề đó, chúng tôi thực hiện các khóa đào tạo truyền đạt kiến thức cần thiết.

Chi tiết tại đây

Trường hợp cụ thể ở Việt Nam