SERVICE

Danh sách Dịch vụ

Dành cho doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối

Muốn tăng năng suất và chất lượng nhà máy

Nhiệm vụ lớn nhất của một nhà máy là làm thế nào để sản xuất với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
“Trao quyền để đội ngũ nhân viên cấp dưới có thể tự vận hành nhà máy” chính là chìa khóa quan trọng giúp mở rộng doanh nghiệp trong tương lai.

Công tác tư vấn của HRI chuyên về cải tiến hiện trường sản xuất, hướng tới mục tiêu “Biến nhân viên thành chủ thể vận hành”. Chúng tôi áp dụng các phương pháp “Dễ hiểu”, “Dễ thực hiện” và “Dễ đạt kết quả” dành cho giám đốc nhà máy, các cấp quản lý và toàn thể nhân viên.

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Vấn đề 1
Giao dịch với rất nhiều nhà cung cấp, nên việc quản lý từng đối tác gặp khó khăn.

Nhà máy

Nhà máy

Vấn đề 2
Mong muốn nhân viên có thể tự vận hành nhà máy và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên

Vấn đề 3
Gặp vấn đề về ý thức của nhân viên như hay nói dối khi xảy ra sự cố, không có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao v.v…

Cùng lần lượt giải quyết các vấn đề trên.

Step 1

Khảo sát hiện trường nhà máy
Đa phần các vấn đề phát sinh tại nhà máy dưới nhiều biểu hiện thực tế khác nhau, nhưng thực chất chúng đều có chung một phần nguyên nhân gốc rễ.
Bằng cách nhận diện từng vấn đề nhỏ nhưng ảnh hưởng không hề nhỏ đang tồn tại trong nhà máy, chúng ta sẽ tìm ra bản chất của vấn đề.

Xem chi tiết tại đây

Step 2

Đề xuất kế hoạch hành động
Dựa trên các báo cáo được thực hiện sau quá trình tìm hiểu và điều tra kỹ lưỡng ở bước 1, xác định phương châm hành động để giải quyết vấn đề.
Chuyên gia tư vấn của HRI sẽ khuyến khích sáng kiến từ các bên liên quan như giám đốc nhà máy, các cấp quản lý cũng như đội ngũ nhân viên để xây dựng giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề.

Xem chi tiết tại đây

Step 3

Huấn luyện cải tiến
Tổ chức huấn luyện về cải tiến cho giám đốc, quản lý và nhân viên của nhà máy trong lúc lặp lại bước 1 và 2. Xác nhận từng bước kết quả thực tiễn, đồng thời kết hợp linh hoạt kế hoạch cải tiến và nội dung huấn luyện với các bước thực hiện trong thực tế nhằm xây dựng cơ chế để “nhân viên có thể tự giác thực hiện tiếp”.

Xem chi tiết tại đây

Trường hợp cụ thể tại Việt Nam