CORPORATE ACHIEVEMENTS

Kết quả hoạt động

Sau khi thành lập chi nhánh tại Việt Nam từ năm 2010 đến nay, Công ty đã có nhiều thành tích trong việc hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp trong các hoạt động của mình.
Chúng tôi đã tạo dựng mối quan hệ với 200 công ty tại Nhật Bản kể từ khi thành lập và số lượng khách hàng là hơn 100 công ty/ 1 năm với rất nhiều chủ đề đào tạo trong các ngành nghề.
Bằng những kinh nghiệm phong phú và kiến thức có được tại Nhật, kết hợp với các yếu tố mang tính đặc thù Việt Nam, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng của mình những giải pháp tư vấn thích hợp nhất.

Kết quả hoạt động của HRI Việt Nam

Doanh nghiệp Quy mô nhân viên Chủ đề Phương pháp tư vấn Thời gian Nội dung chính
Doanh nghiệp sản xuất phương tiện vận chuyển Dưới 1,000 người Đề xuất chiến lược cho các cửa hàng để tăng doanh số bán hàng tại Việt Nam Tư vấn workout 3 tháng Hỗ trợ tăng cường việc kinh doanh cửa hàng bằng cách định vị cửa hàng tại chỗ, định nghĩa các yếu tố then chốt của cửa hàng bán chạy, thiết lập, vận dụng KPI.
Doanh nghiệp sản xuất máy photocopy Từ 5,000 đến 10,000 người Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho cấp quản lý địa phương làm việc tại nhà máy trung tâm của Việt Nam Đào tạo 2 tháng Thực hiện hỗ trợ tại nơi, đào tạo năng lực tư duy logic và bí quyết giải quyết vấn đề tại nơi đối với cấp quản lý nhân viên địa phương trọng yếu.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị liên lạc Dưới 1,000 người Khảo sát toàn diện, tăng cường khả năng giải quyết vấn đề của cấp quản lý Tư vấn 2 tháng Hỗ trợ và đào tạo bí quyết giải quyết vấn đề, phát hiện vấn đề trong Doanh nghiệp đối với cấp quản lý chủ chốt.
Doanh nghiệp sản xuất hóa chất Trên 10,000 người Hỗ trợ cấp quản lý thị sát Việt Nam Tư vấn 2 tháng Sắp xếp lịch hẹn với doanh nghiệp tại Việt Nam để điều tra thị trường và cùng tham gia họp.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc Dưới 1,000 người Hỗ trợ phát triển - Giới thiệu nhân sự - Đào tạo nhân sự Tư vấn 3 tháng Cung cấp chương trình tư vấn nhân sự (giới thiệu nhân sự) hoặc đào tạo nhân viên mới.
Ngành may mặc Dưới 1,000 người Tăng cường quản lý Tư vấn 4 tháng Đánh giá 5S, chỉ đạo, báo cáo.
Doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu làm giấy Dưới 1,000 người Hỗ trợ an toàn, 5S, Kaizen Tư vấn 2 năm Đánh giá 5S, chỉ đạo, báo cáo.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc Dưới 1,000 người Hỗ trợ an toàn, 5S, Kaizen Tư vấn 1 năm Hỗ trợ 5S
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Tăng cường năng lực giao tiếp đối với cấp quản lý tầm trung Đào tạo 2 tháng Thực hiện đào tạo giao tiếp - HORENSO cho cấp quản lý địa phương tầm trung để có thể giao tiếp thuận tiện trong Doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động của HRI Nhật Bản

Doanh nghiệp Quy mô nhân viên Chủ đề Phương pháp tư vấn Thời gian Nội dung chính
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Xây dựng kế hoạch kinh doanh mới Workout 4 tháng Lựa chọn học viên qua hình thức giơ tay tình nguyện, sau đó hỗ trợ học viên lập kế hoạch kinh doanh mới dựa vào nguồn quỹ sẵn có, và báo cáo kết quả trước Ban Giám đốc.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Đào tạo tư vấn viên cấp cao Workout 3 tháng Chương trình dành riêng cho các kỹ sư trưởng thuộc các lĩnh vực CNTT, tích hợp mạng, điều khiển, phát triển thành phố mới v.v.... Đặc trưng của chương trình là chú trọng chất lượng đầu ra với thời gian đào tạo 2 ngày x 6 kỳ học. Chương trình đã được duy trì trong 13 năm với 46 khóa học.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Phát triển hoạt động kinh doanh mới và loại hình sản phẩm mới Workout 8 tháng Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh mới hoặc loại hình sản phẩm mới. Mục đích nhằm đạt hiệu quả đổi mới đối với 4-5 đề tài kinh doanh chủ lực. Cuối cùng có thể đưa vào áp dụng thực tiễn.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điều khiển Trên 10,000 người Xây dựng chiến lược và tầm nhìn Workout 6 tháng Hoạch định chiến lược kinh doanh tương lai cho doanh nghiệp. Đã lập chiến lược cho 2 đề tài kinh doanh.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế Trên 10,000 người Hoạch định kế hoạch quản lý trung hạn cho cấp quản lý kế cận (Ban Phó Giám đốc) Workout 3 tháng Tập hợp các thành viên Ban Giám đốc thuộc nhiệm kỳ tiếp theo ở các bộ phận kinh doanh trong công ty về y tế, cho lập kế hoạch kinh doanh trung hạn trên quan điểm lãnh đạo của từng cá nhân. Học viên thuyết trình cuối khóa đến các cấp lãnh đạo, nâng cao khả năng lãnh đạo 1 cách độc lập đối với việc thực hiện chiến lược để đạt tới tầm nhìn công ty.
Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Trên 10,000 người Chương trình lãnh đạo toàn cầu SCM Workout 2 tháng Cấp lãnh đạo từ các địa điểm trên Thế Giới như Châu Á, Liên minh Châu Âu, Mỹ tập trung tại Nhật Bản. Tổng cộng 12 người bao gồm cả người Nhật. Tổng thể chương trình sẽ mất nhiều thời gian, bao gồm cả phần khảo sát tại nước sở tại, tuy nhiên, chúng tôi chỉ hỗ trợ trong giai đoạn 1 năm đầu tiên. Học viên lập nhóm để tiến hành xây dựng giả thiết chính sách và chiến lược SCM trong tương lai tại các nước đối tượng.
Doanh nghiệp chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng Từ 1,000 đến 5,000 người Cải cách và đổi mới Đào tạo 2 ngày Không chỉ đào tạo về mô hình quản trị hiệu quả cho các nhân viên trẻ, hội thảo còn giúp các bạn suy nghĩ về việc cải cách trong công việc đồng thời sáng tạo ý tưởng mới từ góc nhìn của các phòng ban khác nhau.
Doanh nghiệp sản xuất hóa chất Từ 5,000 đến 10,000 người Xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing Workout 6 tháng Là chương trình trong đó trưởng phòng thuộc các bộ phận kinh doanh chính yếu của công ty, và các nhà quản lý được cử công tác tại công ty con có liên quan sẽ chỉ đạo nhân viên phòng ban hoạch định chiến lược marketing hoặc chiến lược kinh doanh cho công ty, sau đó xin lãnh đạo công ty phê duyệt. Chương trình được thực hiện hàng năm tại 2-3 phòng kinh doanh/ công ty con.
Doanh nghiệp sản xuất thép Dưới 1,000 người Đề xuất kế hoạch kinh doanh và chiến lược mới Workout 5 tháng Là chương trình trong đó các thành viên được tuyển chọn từ các bộ phận kinh doanh chính yếu của công ty sẽ gặp gỡ nhau, lập kế hoạch kinh doanh mới theo từng đề tài. Trưởng bộ phận kinh doanh sẽ tham gia với vai trò cố vấn để đưa ra các chỉ dẫn. Báo cáo cuối cùng có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao và các trưởng bộ phận của tập đoàn.
Doanh nghiệp sản xuất liên quan đến các sản phẩm may mặc Trên 10,000 người 3 năm đào tạo thuần thục Đào tạo 2 năm Là chương trình đào tạo để nhân viên trong vòng 3 năm kể từ khi vào công ty có thể làm việc thuần thục tại phòng ban trực thuộc. Chúng tôi phụ trách trong năm thứ 2 và năm thứ 3. Ngoài kiến thức về nghiệp vụ, chúng tôi sẽ huấn luyện để nâng cao kỹ năng kinh doanh đa chiều cho học viên. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tới lúc học viên trình bày báo cáo cuối cùng cho các trưởng phòng ban, bộ phận kinh doanh về đối sách giải quyết các vấn đề tại bộ phận. Chương trình đào tạo được tiến hành hàng năm.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Xây hoạch kế hoạch kinh doanh mới Workout 12 tháng Là chương trình vừa tìm cách kết hợp công nghệ với marketing vừa lập kế hoạch kinh doanh trong 1 năm. Số lượng học viên tham gia mỗi khóa khoảng từ 10-15 người. Học viên được chia nhóm và thực hiện theo đề tài từng nhóm. Cuối cùng sẽ tiến hành thuyết trình để báo cáo kết quả cho cấp trên.
Doanh nghiệp sản xuất đồ uống Trên 10,000 người Nâng cao năng lực đề xuất cho nhân viên kinh doanh Workout 3 tháng Là chương trình tập trung vào nhân viên kinh doanh của các cửa hàng rượu nhằm nâng cao năng lực đề xuất. Với quan niệm "Đào tạo tư vấn viên nhỏ", chương trình thực hiện gắn kết giữa các yếu tố đầu vào cần thiết và yếu tố đầu ra, sau đó lặp lại nhiều lần việc kiểm chứng giả thiết tại hiện trường nhằm nâng cao năng lực đề xuất cho học viên.
Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm Dưới 1,000 người Xây dựng kế hoạch kinh doanh mới Workout 10 tháng Mỗi năm chỉ định khoảng 15-20 tài năng trẻ tham gia học kỹ năng kinh doanh ở giai đoạn đầu vào (5 tháng). Ở giai đoạn đầu ra (5 tháng) học viên sẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh. Sau đó lập dự án kinh doanh thực tế và cuối khóa sẽ trình bày kế hoạch cho Ban Giám đốc để xin đầu tư.
Doanh nghiệp sản xuất trò chơi điện tử Từ 1,000 đến 5,000 người Xây dựng kế hoạch kinh doanh mới Workout 4 tháng Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh cho những cá nhân giơ tay mong muốn tự kinh doanh. Đây là dự án tạo ra cấp quản lý thực tiễn. Tiến hành từ bước điều tra, phân tích thị trường, lên ý tưởng kinh doanh, hoạch định chiến lược, tầm nhìn cho đến lập kế hoạch hành động và quản lý thu chi.
Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm Từ 1,000 đến 5,000 người Dự án thâm nhập và xây dựng thương hiệu đa quốc gia Tư vấn 5 tháng Là một phần trong dự án đổi mới thương hiệu, cuối khóa học viên sẽ trình bày với Ban Giám đốc công ty. Đổi mới suy nghĩ để gây dựng thương hiệu nội bộ và thương hiệu công ty ra bên ngoài, đề xuất của học viên nào được thông qua sẽ bắt đầu được thực hiện như dự án nội bộ. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho dự án thâm nhập thị trường. Nền tảng là thực hiện quản lý tài sản thương hiệu.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Xây dựng kế hoạch kinh doanh mới Đào tạo 2 lần Thực hiện tư vấn cho các dự án lập kế hoạch kinh doanh mới của cấp quản lý thuộc thế hệ kế cận. Trang bị kỹ năng quản lý nội bộ, sau đó đào tạo tư duy, phương pháp lập kế hoạch chiến lược và kỹ năng marketing.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế Dưới 1,000 người Hỗ trợ hoạch định chiến lược Workout 2 tháng Đào tạo năng lực tư duy chiến lược cho các thành viên chủ chốt trong bộ phận được trưởng bộ phận kinh doanh tiến cử, sau đó hoạch định chiến lược trong phạm vi khu vực hoặc sản phẩm mà cá nhân đó phụ trách.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng Trên 10,000 người Dự án đào tạo 3 năm tại bộ phận kinh doanh của công ty thương mại Workout 3 năm Bắt đầu từ việc nâng cao năng lực học viên, sau cùng, học viên sẽ thuyết trình trước các cấp lãnh đạo về "Nỗ lực giải quyết vấn đề của khách hàng".
Doanh nghiệp sản xuất kim loại Trên 10,000 người Đào tạo nâng cao năng lực tu nghiệp sinh Workout 8 tháng Mục tiêu hướng tới là 3 năm sau khi vào công ty, mỗi cá nhân có thể tự phát biểu luận văn đào tạo của mình. Trong năm đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp học viên nâng cao kỹ năng tư duy logic, tư duy hướng tới khách hàng, tư duy giá trị nhằm xây dựng đề tài và phát triển luận văn nghiên cứu. Sang năm thứ hai, để chuẩn bị cho việc trình bày luận văn, chúng tôi sẽ hỗ trợ học viên nâng cao kỹ năng viết lý luận và năng lực thuyết trình.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Kiểm tra kế hoạch cá nhân và thực hành giải quyết vấn đề theo từng cấp bậc Workout 4 tháng Chương trình đào tạo theo cấp bậc dành cho các nhân viên chủ chốt của công ty, hướng dẫn cho khoảng 200 đối tượng thực hành giải quyết vấn đề. Sau đó, học viên hoạch định kế hoạch giải quyết cho từng vấn đề và mỗi cá nhân sẽ trình bày báo cáo với hội đồng lãnh đạo cấp trung gian. Chương trình liên kết việc lập kế hoạch giải quyết vấn đề trong công việc thực tế với việc nâng cao tính chính xác trong thực tiễn.
Doanh nghiệp chế biến thực phẩm Từ 1,000 đến 5,000 người Đào tạo thấu hiểu khác biệt văn hóa và tư duy quốc tế Đào tạo 3 tháng Đây là chương trình đào tạo dự bị dành cho nhân viên đào tạo sắp được cử sang các nước như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan để công tác. Đào tạo tư duy, năng lực cần thiết để học viên có thể giao tiếp tốt trong môi trường khác biệt văn hóa, xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với cư dân ở nước sở tại.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế Trên 10,000 người Hội thảo lập kế hoạch cho sản phẩm mới dành cho nhân viên mới. Workout 6 tháng Sau lễ thông báo tuyển dụng, công ty tiến hành đào tạo nâng cao năng lực cho ứng viên. Trong thời gian chuẩn bị vào làm việc, ứng viên được yêu cầu để đưa ra đề tài nghiên cứu, ý tưởng xây dựng sản phẩm mới. Sau lễ nhận việc chính thức, thực hiện đào tạo tập trung trong vòng 1 tuần. Lập kế hoạch xây dựng sản phẩm mới theo từng nhóm, sau cùng trình bày với giám đốc và các cấp quản lý.
Các doanh nghiệp khác về thiết bị vận chuyển Trên 10,000 người Xóa bỏ rào cản tâm lý nhờ Simplish Đào tạo 2 ngày Đào tạo kỹ năng cho nhân viên mới, phá bỏ rào cản tự ti trong giao tiếp với người nước ngoài, tăng thêm động lực học tiếng Anh. Giúp những học viên có điểm TOEIC thấp vẫn có thể tự tin nói tiếng Anh mà không hề e ngại.
Doanh nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị Dưới 1,000 người Thực hành hoạch định chiến lược kinh doanh Workout 6 tháng Xây dựng chiến lược cho các ứng viên quản lý thuộc nhiệm kỳ kế tiếp của công ty. Mục tiêu khác của chương trình là đào tạo cho các đối tượng quản lý. Số lượng học viên gồm 7 người thuộc cấp trưởng bộ phận. Thông qua các quy trình hoạch định chiến lược, quan điểm thu thập thông tin v.v...bản thân ứng viên sẽ tự hoạch định, xây dựng đường lối phát triển về sau của công ty.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Đào tạo tư duy logic Đào tạo 2 tháng Chương trình đào tạo theo cấp bậc, mỗi lần 2 ngày nhằm nâng cao kĩ năng cơ bản cho các đối tượng sắp được thăng chức.
Doanh nghiệp sản xuất điện Dưới 1,000 người Marketing cơ bản và ứng dụng Đào tạo 2 ngày Đào tạo theo cấp bậc, với phương châm chính trong công ty "Khách hàng là thượng đế". Thực hiện lập chiến lược marketing ở mức cơ bản cho quản lý cấp giám sát và mức ứng dụng cho quản lý cấp trung.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị nhà ở Trên 10,000 người Đào tạo hỗ trợ cải cách môi trường giao tiếp Chương trình TTT 3 tháng Truyền thụ cho cấp trưởng bộ phận kỹ năng cố vấn thực tiễn và nội dung hội thảo liên quan đến cải cách văn hóa công ty. Dự án nhằm đổi mới và nhân rộng cách thức giao tiếp "nên có" trong tổ chức, hướng tới nâng cao môi trường văn hóa doanh nghiệp.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Phát triển chương trình nghệ thuật nói chuyện Workout & TTT 2 ngày Đối tượng là cấp trưởng phòng. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng công ty để cung cấp chương trình đào tạo nghệ thuật nói chuyện giúp học viên thực hành điêu luyện các bài diễn thuyết và chương trình tư duy nghệ thuật vận dụng đầy đủ ngũ quan để học viên trở thành nhân tài giao tiếp, đóng vai trò là người lãnh đạo lý tưởng của doanh nghiệp.
Công ty chuyên về quảng cáo Dưới 1,000 người Chương trình nghệ thuật tư duy Hội thảo 3 ngày Xây dựng tầm nhìn ghép nối nhằm dung hòa giữa đời sống cá nhân và công ty thông qua các khoảng thời gian "tự điều chỉnh", "nhìn nhận" lại tư tưởng. Thông qua các buổi nói chuyện định kỳ về ý nghĩa việc làm, chương trình sẽ giúp học viên từng bước 1 chấp nhận những tháng ngày gian khó để tiếp tục công việc với một tâm thế ưng thuận hài lòng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ truyền thụ phương pháp cố vấn.
Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm Từ 1.000 đến 5.000 người Chương trình nghệ thuật tư duy Hội thảo 1 ngày Chương trình sử dụng tranh ảnh làm ngôn ngữ diễn tả "cảm nhận", giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các học viên vốn là cấp điều hành chỉ luôn chú trọng tới các con số.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị Dưới 1,000 người Huấn luyện hoạch định kế hoạch kinh doanh mới Workout 6 tháng Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh mới cho đối tượng là các ứng viên ở cấp quản lý. Hỗ trợ tạo kết quả đầu ra trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh.
Doanh nghiệp về vật liệu Trên 10,000 người Hỗ trợ xây dựng hệ thống kế toán quản lý Tư vấn 10 tháng Dự án kết hợp quy trình nghiệp vụ hiện tại với hoạt động CSR, hỗ trợ chuẩn bị cơ sở hạ tầng để "hiển thị hóa" kết quả thực hiện.
Doanh nghiệp sản xuất đồ uống Từ 1,000 đến 5,000 người Dự án thay đổi nhận thức, dự án xây dựng cơ chế quản lý rủi ro và nguy cơ có thể xảy ra trong các quy trình nghiệp vụ Tư vấn 10 tháng Nằm trong chính sách đối phó với những vụ bê bối thường xảy ra trong ngành công nghiệp thực phẩm, chúng tôi hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý rủi ro và cải cách nhận thức của các bộ phận hậu cần cũng như các bộ phận nghiệp vụ (=kinh doanh) của công ty .
Doanh nghiệp sản xuất kim loại Từ 1,000 đến 5,000 người Đào tạo kế toán tài chính Đào tạo 1 tháng Bằng việc đào tạo các đối tượng thuộc cấp trưởng bộ phận, có thâm niên (= cấp trưởng phòng), quản lý cấp thấp hiểu được số liệu của công ty, chương trình nhắm đến việc nâng cao kỹ năng để các học viên này hiểu rõ từng sản phẩm và khả năng lỗ lãi của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp sản xuất máy photocopy Trên 10,000 người Giao tiếp với nền văn hóa khác Đào tạo 1 ngày Nội dung phù hợp với nhu cầu đào tạo dự bị trong nước cho nhân viên sắp được cử đi nước ngoài công tác. Học viên sẽ được học các yếu tố cốt lõi của phương pháp nắm bắt quan điểm và tư duy mấu chốt của đối phương trong khi giao tiếp, bất kể khác biệt về văn hóa. Mặc dù chương trình bằng tiếng Anh, nhưng nhờ vậy học viên sẽ ý thức được việc học giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác trong thực tế.
Doanh nghiệp sản xuất hóa chất Trên 10,000 người Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho ứng viên giám đốc công ty nhiệm kỳ kế Workout 8 tháng Chương trình đào tạo dành cho cấp trưởng bộ phận, mỗi năm 10 người. Hỗ trợ học viên lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo trước cấp lãnh đạo để nâng cao kỹ năng và tinh thần lãnh đạo để trở thành Giám đốc công ty trong tương lai.
Doanh nghiệp dược phẩm Từ 1,000 đến 5,000 người Nâng cao năng lực kinh doanh, tăng cường kĩ năng quản lý cho trưởng chi nhánh, trưởng bộ phận nhằm hướng tới một thể chế doanh nghiệp vững chắc Đào tạo 10 ngày Thực hiện chương trình đào tạo 1 cách hệ thống nhằm nâng cao năng lực tổ chức và năng lực kinh doanh của các tổ chức kinh doanh, nâng cao tư duy lý luận, tư duy chiến lược và năng lực giao tiếp cho cấp trưởng chi nhánh và trưởng phòng.
Doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện Trên 10,000 người Tư vấn nâng cao năng lực kinh doanh cho SE Tư vấn 6 tháng Tư vấn tại chỗ để xây dựng cấu trúc và cơ chế nhằm nâng cao năng lực kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
Công ty CNTT Dưới 1,000 người Tư duy logic Đào tạo 1 ngày Là một phần của chương trình đào tạo theo cấp bậc, truyền thụ cho học viên các kỹ thuật tư duy logic.
Công ty công nghiệp nặng Trên 10,000 người Trình bày logic Đào tạo 1 ngày Là một phần của chương trình đào tạo nhân viên mới, qua chương trình, học viên sẽ nắm được bí quyết suy nghĩ logic nhằm truyền đạt tới người khác.
Công ty công nghiệp nặng Từ 5,000 đến 10,000 người Trình bày logic Đào tạo 1 ngày Là một phần của chương trình đào tạo nhân viên mới, qua chương trình, học viên sẽ nắm được bí quyết suy nghĩ logic để truyền đạt tới người khác.
Doanh nghiệp sản xuất ô tô Trên 10,000 người Lập chiến lược phòng ban dành cho cấp trưởng bộ phận Workout 3 tháng Tập hợp trưởng bộ phận thuộc các địa điểm trên toàn thế giới, trong vòng 8 ngày, các học viên sẽ lập kế hoạch chiến lược cho bộ phận của mình trong giai đoạn tiếp theo. Cuối cùng, học viên sẽ trình bày kế hoạch này trước Tổng giám đốc và xúc tiến triển khai chiến lược trong tương lai.