Học phí

3,980,000 VNĐ/ học viên

((gồm 2 ngày, bao gồm ăn trưa, tea-break))


Đối tượng tham dự

 • Nhân sự cấp quản lý và chuyên viên
 • Nhân sự tiềm năng quản lý trong tương lai

Mục tiêu của khóa học

 • Nhận thức được khái niệm “Quản lý hiệu quả” theo xu hướng mới
 • Hiểu được những vai trò và chức năng then chốt của một nhà quản lý
 • Xây dựng tư duy mới về quản lý trong thời đại 4.0 và môi trường VUCA
 • Biết cách vận dụng những công cụ, phương pháp và công nghệ vào công việc quản lý của mình để tối ưu hiệu quả
 • Áp dụng được những kỹ năng quản lý mới để tạo nên thành công cho tổ chức, đội nhóm và bản thân 

Nội dung của khóa học

Phần 1: Khái niệm về quản lý hiệu quả theo xu hướng mới

 • Đặc điểm của môi trường kinh doanh và quản lý trong thời kỳ VUCA
 • Chân dung nhà quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả trong giai đoạn mới
 • Năng lực then chốt cần có ở một nhà quản lý chuyên nghiệp
 • Các phong cách quản lý
 • Mô hình “Mindset – Toolset – Skillset”

Phần 2: Mindset – Tư duy nhà quản lý

 • Hoạt động thảo luận trên Case studies về “Tư duy” trong quản lý
 • Tư duy là gì?
 • Các loại tư duy: Tư duy hệ thống – Tư duy logic – Tư duy phản biện – Tư duy sáng tạo
 • Tầm quan trọng năng lực tư duy đối với công việc quản lý
 • Vận dụng năng lực tư duy vào các tình huống quản lý như thế nào

Phần 3: Toolset – Những công cụ và mô hình phương pháp dành cho các nhà quản lý chuyên nghiệp

 • Thiết lập mục tiêu SMART.
 • Các công cụ giúp phân tích và lập kế hoạch
 • Các mô hình và công cụ: 5W-1H-2C-5M;  biểu đồ GANTT Chart; STARS
 • Công cụ quản lý thời gian
 • Các tiêu chí giám sát và đánh giá nhân viên
 • Công cụ tìm ra nguyên và giải pháp cho các vấn đề
 • Bài tập thực hành về vận dụng các công cụ tong quản lý

Phần 4: Skillset – Những kỹ năng then chốt dành cho nhà quản lý trong thời kỳ mới

 • Interpersonal skills: giao tiếp – teamwork – xây dựng lòng tin
 • Problem-solving and decision-making skills: giải quyết vấn đề và ra quyết định; business acumen
 • Organizational skills: tư duy hệ thống, tư duy chiến lược, quản lý thời gian, lập kế hoạch
 • Leadership skills: dẫn dắt sự thay đổi – tạo động lực
 • Bài tập thực hành về kỹ năng quản lý

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

 •  Lý thuyết, bài tập tình huống, clip, thảo luận nhóm/thuyết trình, đóng vai, kèm cặp.
 • Có chương trình follow up đặc biệt & giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

LINK ĐĂNG KÝhttps://tinyurl.com/2304-HRIV-LP

back to top