Học phí

1,990,000 VNĐ/ học viên

(ngày/người)


Đối tượng tham dự

 • Giám đốc/ Phó giám đốc/ Lãnh đạo
 • Trưởng/ Phó phòng
 • Trưởng nhóm/ Cán bộ quản lý
 • Nhân viên (khuyến nghị)

Mục tiêu của khóa học

 • Sự khác nhau giữu tư duy và lo nghĩ, hiểu rằng tư duy logic chính là sự dễ hiểu 

 • Biết hình thái kim tự tháp của tư duy logic 

 • Hiểu và tư duy theo khung tư duy (framework) 

 • Hiểu và vận dụng tư duy từ số không (zero base thinking) 

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tư duy Logic là gì? 

 • Sự khác nhau giữa tư duy và lo nghĩ 

 • Tư duy logic không gì khác là sự dễ hiểu 

Phần 2: Nắm vững hình thái kim tự tháp của tư duy logic 

 • Cơ cấu cơ bản của tư duy logic 

 • Nắm rõ luận điểm, kết luận, cơ sở, dữ liệu 

 • Tư duy theo hướng top down và bottom up 

Phần 3: Tư duy framework 

 • Framework là gì? 

 • Điểm cốt yếu của tư duy không thừa không thiếu (MECE) 

 • Các framework thường dùng trong kinh doanh 

Phần 4: Tư duy từ số không (zero base thinking) 

 • Lưu ý không để “tưởng” phá hỏng tư duy logic - cẩn trọng với suy nghĩ tự động hóa 

 • Ba điểm giúp có thể trở nên zero base thinking 

Phần 5: Thực hành logic tree 

 • Sử dụng What tree để làm rõ tiêu chí đánh giá 

 • Sử dụng Why tree để làm rõ lý do dẩn đến kêt quảquả 

 •  Sử dụng How tree để làm rõ phương án giải quyết vấn đề

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

 Lý thuyết, bài tập tình huống, clip, thảo luận nhóm/thuyết trình, đóng vai, kèm cặp.

Có chương trình follow up đặc biệt & giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

back to top