CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chân dung nhà quản lý chuyên nghiệp
Nắm vững kiến thức và áp dụng những kỹ năng quản lý cơ bản để có thể thực hiện tốt vai trò quản lý của mình.
Ngày khai giảng: 28/07/2023
Khóa học Tư duy logic
Sở hữu kỹ năng và tư duy logic là điều ngày càng cần thiết để tồn tại, đặc biệt là đối với các nhà quản lý.
Ngày khai giảng: 11 & 12/08/2023
Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề
Nhận thức đúng “vấn đề”, cung cấp kiến thức & kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả nhất.
 Ngày khai giảng: 16 & 17/06/2023
Khóa học kỹ năng quản lý cấp trung
Nắm vững kiến thức và áp dụng những kỹ năng quản lý cơ bản để có thể thực hiện tốt vai trò quản lý của mình.
Ngày khai giảng: 20/09/2022

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Sunwah Innovation Center, 6th Fl., Golden House Tower, Sunwah Pearl Building, No. 90 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCM City, Vietnam
Hotline: (028) 2210 1718
Email: kenshu@hri-vietnam.com
Tin tức
Chính sách
Thỏa thuận sử dụng
Quy định bảo mật
Liên hệ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram