KHÓA HỌC CÔNG KHAI

Kỹ năng đàm phán thương lượng


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 2,000,000 VNĐ/ngày/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Kỹ năng làm việc nhóm


Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Thảo
Học phí: 2,000,000 VNĐ/ngày/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Kỹ năng lãnh đạo


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 2,000,000 VNĐ/ngày/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Kỹ năng giao việc & đánh giá hiệu quả công việc (PDCA)


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 2,000,000 VNĐ/ngày/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Kỹ năng brainstorming & dẫn dắt thảo luận


Giảng viên: Nguyễn Đình Phúc
Học phí: 2,000,000 VNĐ/ngày/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 2,000,000 VNĐ/ngày/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Giải quyết vấn đề bằng tư duy logic


Giảng viên: Nguyễn Đình Phúc
Học phí: 2,000,000 VNĐ/ngày/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Kỹ năng tạo động lực bền vững cho đội ngũ


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 1,990,000 VNĐ/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Bí kíp Coaching nhân viên hiệu quả dành cho nhà quản lý


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 3,980,000 VNĐ/học viên/2 ngày học (gồm ăn trưa, tea-break)
 Thời gian: 08:30 - 16:30

Khóa học Chân dung nhà quản lý trong thời kỳ suy thoái


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 3,980,000 VNĐ/học viên/2 ngày học (gồm ăn trưa, tea-break)
 Thời gian: 08:30 - 16:30

Khóa học Tư duy logic


Giảng viên: Nguyễn Đình Phúc
Học phí: 1,990,000 VNĐ/học viên/1 ngày học (gồm ăn trưa, tea-break)
 Thời gian: 08:30 - 16:30

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 3,980,000 VNĐ/học viên/2 ngày học (gồm ăn trưa, tea-break)
 Thời gian: 08:30 - 16:30

Khóa học Quản lý nhập môn


Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 5,550,000 VNĐ/học viên/2 ngày học (gồm ăn trưa, tea-break)
 Thời gian: 08:30 - 16:30
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Sunwah Innovation Center, 6th Fl., Golden House Tower, Sunwah Pearl Building, No. 90 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCM City, Vietnam
Hotline: (028) 2210 1718
Email: kenshu@hri-vietnam.com

Tin tức
Chính sách
Thỏa thuận sử dụng
Quy định bảo mật
Liên hệ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram