KHÓA HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH

Giảng viên

Trần Hoàng Hiệp

Trần Hoàng Hiệp Tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị Nguồn nhân lực 31 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng 17 năm kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Xem thêm
Ngày khai giảng
11/09/2024 (training)
23/10/2024 (practice)
Thời gian
8:30-16:30
Địa điểm
Quận 3, HCM
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Học viên
20

Đối tượng tham dự

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển “kỹ năng mềm” này (soft skills).

Mục tiêu của khóa học

 • Nhận thức được vai trò của nhà quản lý trong việc lập kế hoạch.
 • Hiểu được tầm quan trọng của kế hoạch đối với kết quả kinh doanh của đơn vị.
 • Nắm vững được khái niệm “kế hoạch” và các loại kế hoạch.
 • Hiểu rõ cấu trúc các phần tạo nên một bản kế hoạch.
 • Xây dựng được bản kế hoạch đạt được mục tiêu kinh doanh/sản xuất của đơn vị.
 • Biết cách triển khai thành công một kế hoạch.

Nội dung của khóa học

Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA MỘT NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

 • Ba vai trò của nhà quản lý: Giao tiếp – Thông tin – Quyết định.
 • Năm chức năng của nhà quản lý: Lập kế hoạch – Triển khai kế hoạch – Kiểm tra, giám sát – Đánh giá, động viên – Hướng dẫn, kèm cặp.

 

Phần 2: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH

 • Định nghĩa “Kế hoạch”.
 • Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trong kinh doanh.
 • Phân loại kế hoạch: Kế hoạch chiến lược – Kế hoạch chiến thuật; Kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch sản xuất; Kế hoạch nhân sự; Kế hoạch tài chính; Kế hoạch vật tư; Kế hoạch tồn kho; Kế hoạch marketing…
 • Những cấu phần chính trong một bản kế hoạch chung: 5W+3H+2C+5M.
 • Xác định nhiệm vụ thực hiện; Nguồn nhân lực; Phương pháp và phương tiện thực hiện; Thời gian và tiến độ triển khai; Dự trù chi phí, ngân sách.
 • Phương án dự phòng.
 • Thiết lập mục tiêu SMART.
 • Một số công cụ giúp phân tích, đánh giá khi lập kế hoạch.
 • Các phương pháp và công cụ kiểm tra, đo lường.

 

Phần 3: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

 • Tổ chức nhân sự: phân công, giao việc.
 • Sử dụng nguồn lực hiện có.
 • Kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai kế hoạch.
 • Đánh giá kết quả triển khai.
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch.

 

Học phí

2,000,000 VNĐ/ngày/học viên

(bao gồm ăn trưa, tea-break)

Đăng ký ngay
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Sunwah Innovation Center, 6th Fl., Golden House Tower, Sunwah Pearl Building, No. 90 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCM City, Vietnam
Hotline: (028) 2210 1718
Email: kenshu@hri-vietnam.com

Tin tức
Chính sách
Thỏa thuận sử dụng
Quy định bảo mật
Liên hệ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram