VỀ HRI VIỆT NAM


HRI Việt Nam là công ty trực thuộc HRI Nhật Bản có gần 30 năm kinh nghiệm dịch vụ tư vấn phát triển tổ chức và đào tạo doanh nghiệp. Thừa hưởng, kết hợp DNA của chất lượng và sự tận tụy Nhật Bản với sự điều hành và kiến thức chuyên môn của đội ngũ chuyên gia người Việt Nam.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của HRI Việt Nam là thay đổi xã hội bằng cách nuôi dưỡng tiềm năng của các cá nhân, nhóm và tổ chức.

Sự thành lập của HRI Việt Nam

  • Ngày thành lập: 06/05/2010
  • Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn quản lý, phát triển nguồn nhân lực
  • Địa chỉ: Sunwah Innovation Center, Tầng 6 Tháp Golden House, Tòa nhà Sunwah Pearl, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Liên hệ: (+84) 0283 8226 880
  • Website: https://hri-vietnam.com/
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Sunwah Innovation Center, 6th Fl., Golden House Tower, Sunwah Pearl Building, No. 90 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCM City, Vietnam
Hotline: (028) 2210 1718
Email: kenshu@hri-vietnam.com

Tin tức
Chính sách
Thỏa thuận sử dụng
Quy định bảo mật
Liên hệ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram