CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chân dung nhà quản lý chuyên nghiệp

Nắm vững kiến thức và áp dụng những kỹ năng quản lý cơ bản để có thể thực hiện tốt vai trò quản lý của mình.
Ngày khai giảng: 28/07/2023
Xem chi tiết

Khóa học Tư duy logic

Sở hữu kỹ năng và tư duy logic là điều ngày càng cần thiết để tồn tại, đặc biệt là đối với các nhà quản lý.
Ngày khai giảng: 11 & 12/08/2023
Xem chi tiết

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nhận thức đúng “vấn đề”, cung cấp kiến thức & kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả nhất.
Ngày khai giảng: 16 & 17/06/2023
Xem chi tiết

Khóa học kỹ năng quản lý cấp trung

Nắm vững kiến thức và áp dụng những kỹ năng quản lý cơ bản để có thể thực hiện tốt vai trò quản lý của mình.
Ngày khai giảng: 20/09/2022
Xem chi tiết
back to top