Học phí

3,980,000 VNĐ/ học viên

(for 2 days, including tea-break, not including VAT)


Đối tượng tham dự

 • Giám đốc/ Phó giám đốc
 • Trưởng/ Phó phòng
 • Trưởng nhóm/ Cán bộ quản lý

Mục tiêu của khóa học

Giúp học viên nhận thức đúng “vấn đề” trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, cung cấp kiến thức & kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả nhất:

 • Nhận diện được vấn đề đang xảy ra
 • Hiểu rõ và xác định được “vấn đề” trong công việc, cuộc sống
 • Có thái độ tích cực và tự tin mỗi khi đối diện với vấn đề
 • Biết cách phân tích và xác định chính xác nguyên nhân của vấn đề
 • Đưa ra được giải pháp chính xác nhất giúp giải quyết  vấn đề hiệu quả
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc
 • Giải quyết được những mâu thuẫn/xung đột xảy ra tại nơi làm việc
   

Nội dung của khóa học

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG

 • Khái niệm về “Vấn đề” & "Giải quyết vấn đề"
 • Những vấn đề thường gặp nhất trong công việc
 • Phân loại vấn đề & Hướng giải pháp cho từng loại vấn đề

 

Phần 2: TƯ DUY NHÌN NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 • Các kiểu tư duy giải quyết vấn đề
 • Các bước giải quyết vấn đề
 • Bài tập tình huống & Thực hành

 

Phần 3: NHẬN DẠNG VẤN ĐỀ

 • Nhận dạng vấn đề: Có vấn đề nào đang hoặc sắp phát sinh không?
 • Xác định đâu mới là vấn đề
 • Vấn đề nào đáng được giải quyết
 • Xác định chủ sở hữu vấn đề

 

Phần 4: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

 • Nguyên nhân của vấn đề
 • Các công cụ để tìm ra nguyên nhân vấn đề
 • Bản chất của vấn đề
 • Phân tích hậu quả và mức độ nghiêm trọng của vấn đề
 • Phân tích & Xác định đối tượng bị ảnh hưởng bởi vấn đề

 

Phần 5: CHỌN GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ (RA QUYẾT ĐỊNH)

 • Định nghĩa về giải pháp tốt
 • Những yếu tố ràng buộc giải pháp
 • Nguyên tắc thời gian
 • Các cấp độ mục tiêu để lựa chọn giải pháp
 • Phản biện giải pháp
 • Đưa ra quyết định 

 

Phần 6: THỰC THI GIẢI PHÁP 

 • Lên kế hoạch thực thi
 • Phân công như thế nào?
 • Thực hiện giải pháp
 • Theo dõi tiến trình
 • Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
back to top