Học phí

5,500,000 VNĐ/ học viên

(Bao gồm tiền ăn trưa 2 ngày và chưa bao gồm VAT)


Đối tượng tham dự

 • Giám đốc/ Phó giám đốc
 • Trưởng phòng/ Phó phòng

Mục tiêu của khóa học

 • Nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người quản lý trong giai đoạn đổi mới và phát triển hiện nay. 

 • Nắm vững kiến thức và áp dụng những kỹ năng quản lý cơ bản để có thể thực hiện tốt vai trò quản lý của mình: 

 • Quản lý công việc một cách khoa học  

 • Quản lý và sử dụng thời gian một cách hiệu quả 

 • Chủ động lập kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ/công việc được giao 

 • Giao việc và ủy thác công việc 

 • Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. 

 • Biết và vận dụng kỹ năng truyền thông hiệu quả (cấp trên, cấp dưới, ngang hàng) 

 • Tạo động lực cho nhân viên 

 • Hướng dẫn, huấn luyện nhân viên 

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu vai trò và chức năng của người quản lý 

 • Khái niệm chung về “lãnh đạo” và “quản lý” 

 • Vai trò của nhà quản lý 

 • Chức năng của nhà quản lý 

 • Phong cách lãnh đạo 

 • Năng lực cần thiết của một nhà quản lý 

Phần 2: Quản lý công việc 

 • Xác định mục tiêu công việc 

 • Lập kế hoạch cho công việc 

 • Kiểm soát công việc 

 • Quản lý thời gian hiệu quả 

Phần 3: Quản lý con người 

 • Xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả 

 • Giao việc và ủy thác công việc 

 • Đánh giá nhân viên 

 • Tạo động lực nhân viên 

 • Huấn luyện kèm cặp nhân viên 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

 • Truyền đạt lý thuyết 

 • Bài tập tình huống (Case Study) 

 • Xem video clip minh họa 

 • Thảo luận nhóm, học viên thuyết trình 

 • Thực hành bằng vai diễn (roleplay) 

 • Kèm cặp kỹ năng (Coaching and Feedback)

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA KHÓA HỌC

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint

Bài viết liên quan

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC CỦA HRI VIETNAM

HRI Vietnam với sứ mệnh phát triển tổ chức và đào tạo doanh nghiệp, đã tổ chức rất nhiều khóa học đào tạo với nội…
22/05/2023
Xem thêm

Recap Webinar - Tạo động lực cho nhân viên & Xây dựng đội ngũ bán hàng

Chủ đề: Tạo động lực cho nhân viên & Xây dựng đội ngũ bán hàng
08/08/2022
Xem thêm

Đây là tiêu đề bài viết thuộc danh mục tin tức chuyên môn

Đây là mô tả ngắn của bài viết thuộc danh mục tin tức chuyên môn. Đây là mô tả ngắn của bài…
12/09/2022
Xem thêm

01/01/1970
Xem thêm

01/01/1970
Xem thêm

01/01/1970
Xem thêm

01/01/1970
Xem thêm
Prev button
Next button
back to top