CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI PHÍ CỐ ĐỊNH
Membership Program

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NHÀ QUẢN LÝ
KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Nhu cầu công việc không ngừng tăng cao đòi hỏi việc liên tục nâng cao năng lực của nhân viên.
Lãnh đạo gặp khó khăn trong việc quyết định ai cần học, học gì với tần suất và phương pháp kỹ năng nào và làm thế nào để đo lường hiệu quả sau khóa học.
Phải cân nhắc giữa nhu cầu đào tạo liên tục biến đổi và ngân sách đào tạo cố định của công ty.
Tần suất học chưa đủ tạo thói quen học tập trau dồi kỹ năng mềm

GIẢI PHÁP CỦA HRI


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH HÀNG NĂM
<Membership program>

  • Chương trình đào tạo của HRIV gồm 12 khóa học hàng năm, được thiết kế với mục đích trang bị Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ - Thói quen cho các nhà quản lý cấp trung, trưởng nhóm, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Chi phí cho từng khóa giảm 50% so với đăng ký lẻ
  • Đội ngũ giảng viên trình độ cao, có kiến thức bài bản và sở hữu nhiều kinh nghiệm áp dụng thực tế.
  • chương trình follow up đặc biệt, đã nghiên cứu và thiết kế nội dung các khóa đào tạo theo framework để cho phép AI có thể tham gia follow học viên hiệu quả.

 

GIẢI PHÁP CỦA HRI


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI PHÍ CỐ ĐỊNH HÀNG NĂM
<Membership program>

  • Chương trình đào tạo của HRIV gồm 12 khóa học hàng năm, được thiết kế với mục đích trang bị Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ - Thói quen cho các nhà quản lý cấp trung, trưởng nhóm, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Chi phí cho từng khóa giảm 50% so với đăng ký lẻ
  • Đội ngũ giảng viên trình độ cao, có kiến thức bài bản và sở hữu nhiều kinh nghiệm áp dụng thực tế.
  • chương trình follow up đặc biệt, đã nghiên cứu và thiết kế nội dung các khóa đào tạo theo framework để cho phép AI có thể tham gia follow học viên hiệu quả.

 

Chỉ với 12 TRIỆU ĐỒNG/
1 suất học 12 khóa
Cá nhân
Có thể tham gia bất kỳ khóa học nào trong 12 khóa do HRI tổ chức trong năm
Chỉ với 36 TRIỆU ĐỒNG/
3 suất học mỗi năm
Công ty quy mô vừa & nhỏ
Có thể cử 3 nhân viên tham gia bất kỳ khóa học nào với giá giảm 50% so với đăng ký lẻ từng khóa
Thời gian
Tháng 1/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 2/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 3/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 4/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 5/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 6/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 7/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 8/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 9/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 10/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 11/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp
Thời gian
Tháng 12/2024
Ngày
Ngày 19 (thứ Sáu)
Loại
Training
ID
2401-T
Khóa học 
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Giảng viên
Trần Hoàng Hiệp


LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC 2024

(updated Jan 2024)
Ho Chi Minh City
1.990.000 VND/person each
(Fix Cost Plan Appliable)
時間
Thời gian

Ngàyタイプ
Type
ID

コース
Khóa học

講師
Giảng viên
2024年1月
01/2024
19日(金)
19 (Fri)
トレーニング
Training
2401-T
31日(水)
31 (Wed)
練習
Practice
2305-P
2024年2月
02/2024
21日(水)
21 (Wed)
トレーニング
Training
2402-T
28日(水)
28 (Wed)
練習
Practice
2401-P
2024年3月
03/2024
13日(水)
13 (Wed)
トレーニング
Training
2403-T
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
2024年4月
04/2024
17日(水)
17 (Wed)
トレーニング
Training
2404-T
KỸ NĂNG BRAINSTORMING & DẪN DẮT THẢO LUẬN
24日(水)
24 (Wed)
練習
Practice
2403-P
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
2024年5月
05/2024
15日(水)
15 (Wed)
トレーニング
Training
2405-T
KỸ NĂNG GIAO VIỆC & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (PDCA)
22日(水)
22 (Wed)
練習
Practice
2404-P
KỸ NĂNG BRAINSTORMING & DẪN DẮT THẢO LUẬN
2024年6月
06/2024
12日(水)
12 (Wed)
トレーニング
Training
2406-T
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
19日(水)
19 (Wed)
練習
Practice
2405-P
KỸ NĂNG GIAO VIỆC & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (PDCA)
2024年7月
07/2024
10日(水)
10 (Wed)
トレーニング
Training
2407-T
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
17日(水)
17 (Wed)
練習
Practice
2406-P
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
2024年8月
08/2024
14日(水)
14 (Wed)
トレーニング
Training
2401-T
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
21日(水)
21 (Wed)
練習
Practice
2401-T
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
2024年9月
09/2024
11日(水)
11 (Wed)
トレーニング
Training
2409-T
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
18日(水)
18 (Wed)
練習
Practice
2408-T
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
2024年10月
10/2024
16日(水)
16 (Wed)
トレーニング
Training
2410-T
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
23 日(水)
23 (Wed)
練習
Practice
2409-P
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
2024年11月
11/2024
13日(水)
13 (Wed)
トレーニング
Training
2411-T
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
20日(水)
20 (Wed)
練習
Practice
2409-P
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
2024年12月
12/2024
11日(水)
11 (Wed)
トレーニング
Training
2412-T
CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
18日(水)
18 (Wed)
練習
Practice
2411-P
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

Thời gian

Ngày

Loại

ID

Khóa học

Giảng viên

Tháng 1/2024
Ngày 19 (thứ Sáu)
Training
2401-T
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 1/2024
Ngày 31 (thứ Tư)
Practice
2305-P
BÍ KÍP COACHING NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 2/2024
Ngày 21 (thứ Tư)
Training
2402-T
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TƯ DUY LOGIC
Nguyễn Đình Phúc
Tháng 2/2024
Ngày 28 (thứ Tư)
Practice
2401-P
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 3/2024
Ngày 13 (thứ Tư)
Training
2403-T
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 3/2024
Ngày 20 (thứ Tư)
Practice
2402-P
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TƯ DUY LOGIC
Nguyễn Đình Phúc
Tháng 4/2024
Ngày 17 (thứ Tư)
Training
2404-T
KỸ NĂNG BRAINSTORMING & DẪN DẮT THẢO LUẬN
Nguyễn Đình Phúc
Tháng 4/2024
Ngày 24 (thứ Tư)
Practice
2401-P
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 5/2024
Ngày 15 (thứ Tư)
Training
2405-T
KỸ NĂNG GIAO VIỆC & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (PDCA)
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 5/2024
Ngày 22 (thứ Tư)
Practice
2404-P
KỸ NĂNG BRAINSTORMING & DẪN DẮT THẢO LUẬN
Nguyễn Đình Phúc
Tháng 6/2024
Ngày 12 (thứ Tư)
Training
2406-T
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 6/2024
Ngày 19 (thứ Tư)
Practice
2405-P
KỸ NĂNG GIAO VIỆC & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (PDCA)
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 7/2024
Ngày 10 (thứ Tư)
Training
2407-T
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 7/2024
Ngày 17 (thứ Tư)
Practice
2406-P
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 8/2024
Ngày 14 (thứ Tư)
Training
2408-T
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 8/2024
Ngày 21 (thứ Tư)
Practice
2407-P
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 9/2024
Ngày 11 (thứ Tư)
Training
2409-T
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 9/2024
Ngày 18 (thứ Tư)
Practice
2408-P
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 10/2024
Ngày 16 (thứ Tư)
Training
2410-T
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 10/2024
Ngày 23 (thứ Tư)
Practice
2409-P
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 11/2024
Ngày 13 (thứ Tư)
Training
2411-T
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 11/2024
Ngày 20 (thứ Tư)
Practice
2410-P
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 12/2024
Ngày 11 (thứ Tư)
Training
2412-T
CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
Trần Hoàng Hiệp
Tháng 12/2024
Ngày 18 (thứ Tư)
Practice
2411-P
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
Trần Hoàng Hiệp
Thời gianNgàyLoạiIDKhóa họcGiảng viên
Tháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng HiệpTháng 1/2024Ngày 19 (thứ Tư)Training2401KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰCTrần Hoàng Hiệp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1

Lo nhân viên không đi học khiến sẽ không tận dụng hết suất học
Chúng tôi hiểu rõ nỗi lo ngại của bạn về việc nhân viên không tham gia các khóa học, dẫn đến việc không khai thác hết giá trị của suất học đã đầu tư. Quả thực, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm thiểu 'muda' (lãng phí) là một nguyên tắc quan trọng trong kinh doanh. Để phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp bạn, có thể cân nhắc việc giảm số lượng suất học.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn đề xuất một quan điểm khác: hãy coi mỗi suất học như một cơ hội quý giá để học hỏi và phát triển. Việc không tham gia học không chỉ là việc không sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, mà còn là việc đánh mất cơ hội phát triển kỹ năng và năng lực. Với quan điểm này, chúng tôi khuyến khích mọi người nỗ lực tận dụng tối đa cơ hội học tập này để nâng cao năng lực bản thân và góp phần vào sự phát triển chung của công ty.

2

Sang năm thứ 2 có thể nhân viên không còn hứng thú để đi học các khóa đã học
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng học viên có thể cảm thấy thiếu hứng thú khi phải học lại những nội dung đã quen thuộc. Chính vì lý do này, tại HRI, chúng tôi luôn nỗ lực cập nhật và làm mới nội dung giảng dạy sau mỗi khóa học. Mặc dù cấu trúc cơ bản của khóa học có thể không thay đổi, phương pháp dẫn dắt và, đặc biệt là các case study, luôn được cập nhật để phản ánh những thay đổi theo thời đại. Điều này không chỉ giúp học viên cũ ôn tập kiến thức mà còn cung cấp cơ hội tiếp cận thông tin mới, bao gồm các case study độc đáo và hiện đại.
Chúng tôi tin rằng có một khoảng cách rõ rệt giữa việc học và ứng dụng kiến thức một cách thành thạo. Do đó, chúng tôi luôn hoan nghênh và trân trọng khi thấy các học viên cũ quay trở lại lớp học, bởi điều này chứng tỏ họ đã tiến bộ và cam kết thực hành một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp.

3

Làm thế nào để đo được hiệu quả học tập?
Trong môi trường đào tạo, việc đạt hiệu quả học tập cao luôn là mục tiêu quan trọng. Không chỉ là chi phí đầu tư cho việc học mà còn về thời gian mà nhân viên dành ra, nên việc đòi hỏi kết quả học tập tốt là hoàn toàn hợp lý và không chỉ giới hạn ở yêu cầu cá nhân của lãnh đạo.
Mặc dù hiệu quả học tập tối ưu thường được đánh giá qua kết quả kinh doanh như doanh số hoặc lợi nhuận, sự liên kết giữa sự thay đổi của cá nhân và đóng góp về mặt kinh doanh cần thời gian để thẩm thấu và đòi hỏi sự tương tác chặt chẽ trong nhóm làm việc, cả nội bộ bộ phận và liên bộ phận, nên việc đánh giá ngắn hạn trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ và nhanh chóng như sự tăng động lực, sự tích cực phát biểu và đóng góp ý kiến, hay sự nhiệt tình trong tham gia các khóa học, lại là dấu hiệu tích cực, tạo nền tảng cho sự đóng góp lớn hơn đối với doanh số công ty. Do đó, bên cạnh việc nhấn mạnh yêu cầu đóng góp vào doanh số, chúng ta cũng cần ghi nhận và khen ngợi những tiến bộ nhỏ, bởi đây cũng là một phần quan trọng của hiệu quả đào tạo.
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Sunwah Innovation Center, 6th Fl., Golden House Tower, Sunwah Pearl Building, No. 90 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCM City, Vietnam
Hotline: (028) 2210 1718
Email: kenshu@hri-vietnam.com
Tin tức
Chính sách
Thỏa thuận sử dụng
Quy định bảo mật
Liên hệ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram