Khóa học công khai

Khóa học Tư duy logic

Giảng viên: Nguyễn Đình Phúc
Học phí: 1,990,000 VNĐ/học viên (ngày/người)
Thời gian: 08:00 - 16:30
Ngày khai giảng: 11 & 12/08/2023

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 3,980,000 VNĐ/học viên (for 2 days, including tea-break, not including VAT)
Ngày khai giảng: 16 & 17/06/2023

Khóa học Quản lý nhập môn

Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 5,500,000 VNĐ/học viên
Ngày khai giảng: 23/07/2022
back to top