Khóa học công khai

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 3,980,000 VNĐ/học viên (for 2 days, including tea-break, not including VAT)
Thời gian:

Khóa học Quản lý nhập môn

Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 5,500,000 VNĐ/học viên
Thời gian:
back to top