Khóa học công khai

Khóa học Quản lý nhập môn

Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp
Học phí: 5,500,000 VNĐ/học viên
Thời gian:

test

Giảng viên:
Học phí: 0 VNĐ/học viên
Thời gian:

Quản lý nhân sự cấp cao

Giảng viên: Peter P.Rubens
Học phí: 8,000,000 VNĐ/học viên (Bao gồm tiền ăn trưa 2 ngày và chưa bao gồm VAT)
Thời gian: Thứ 3, 13:00 21/04/2022

Quản lý nhân sự cấp trung

Giảng viên: Nguyễn Huyền My
Học phí: 4,000,000 VNĐ/học viên (Bao gồm VAT)
Thời gian: 09 va 16/6/2022

Lập trình Backend ngôn ngữ PHP

Giảng viên: Peter P.Rubens
Học phí: 3,000,000 VNĐ/học viên (Bao gồm VAT)
Thời gian: Thứ 3, 13:00 21/04/2022
back to top